Zavolajte nám +421 903 741 752

Družstevníctvo. Odpoveď na potrebu skutočných hodnôt v podnikaní

Zverejnené: 07.04.2016

Družstevníctvo ako spolupráca s priestorom na sebarealizáciu podnikavých členov.

Častokrát rozmýšľam nad tým, ako sa vyvíja svet okolo mňa. Aj veľmi povrchne skúmajúcemu človeku dôjde, že smer, ktorým „plávame“, je akýsi neistý. Neuspokojujúci. Dokonca, vo vnímavejších ľuďoch vyvoláva obavy z toho, čo sa bude diať v budúcnosti.

Často čítame, ako veľké firmy presadzujú svoje záujmy a dosahujú rekordné zisky, manažéri dostávajú miliónové odmeny a na druhú stranu, v ostrom protiklade s touto „idylkou“, sa dozvedáme príbehy krajín alebo samotných ľudí zápasiacich o vlastné bytie.

Keď som bol mladší, myslel som si, že sa zo mňa raz stane politik alebo milionár a zmením tento svet k lepšiemu. Vtedy som ešte nechápal, ako funguje politika a biznis.

Dnes viem, že chcieť zmeniť niečo zhora je nezmysel

Rozdiely medzi družstvom a firmou

To, čo môžem urobiť pre to, aby som videl okolo seba vítané zmeny je, že sám začnem tieto zmeny tvoriť. Nebudem čakať na politikov, na zlepšenie ekonomík krajín alebo na čokoľvek iné. Sám budem hľadať možnosti, ako fungovať v tomto svete spôsobom, ktorý považujem za správny.

Ako fungovať vo svete, kde sme vedení ku konkurencii, pokoreniu druhých, dosahovaniu čo najväčších obratov a ziskov. Vo svete konzumu, kde sa len málokto zamýšľa nad svojim konaním a jeho dôsledkami?

Moja predstava o podnikaní bola robiť niečo spôsobom, kde si budeme všetci rovní, budeme bez obáv navzájom spolupracovať a každý bude mať priestor na vlastnú realizáciu.

A keďže, kto hľadá, nájde, raz mi kamarát povedal, že chce založiť družstvo. Dosť ma to zaujalo, keďže sa o družstvách na Slovensku sa hovorí veľmi málo.

Začal som zisťovať, o čom také družstvo je

Zistil som, že družstvo je potrebné chápať v jeho pravom význame ako hospodárske spoločenstvo. Vynikajúca vlastnosť družstva je, že každý jeho člen je spoluvlastníkom s právom spolurozhodovania a spolupodieľania sa na hospodárskej činnosti.

Už zo samotnej definícii družstva môžeme vidieť, že napĺňa požiadavky na rovnomernejšiu distribúciu kapitálu v spoločnosti. Keďže každý člen družstva vloží do neho svoje vlastné zdroje (nemusia to byť len financie), člen družstva robí všetko preto, aby sa družstvu darilo.

Zakladatelia, resp. ľudia, ktorí riadia podnikanie družstva, majú takýmto spôsobom k dispozícií nielen vlastné zdroje, ale taktiež zdroje od iných členov. Za tieto zdroje, na druhú stranu, nesú zodpovednosť a to ich brzdí v nezmyselných rozhodnutiach.  

Keď sa družstvu darí, zisk nezostáva iba v rukách zakladateľov, ale podľa výšky členského vkladu sa prerozdeľuje medzi všetkých členov.

To, čo je na družstve z môjho pohľadu veľmi zaujímavé je, že je možné ho veľmi jednoducho použiť ako zdieľanú firmu.

Čo to znamená?

Ak chcete začať podnikať, ale nemáte dostatok finančných zdrojov, či chuti na byrokraciu s tým spojenú, v rámci družstva je možné rozbehnúť vlastný podnikateľský nápad, kde chýbajúce vlastné finančné zdroje môžete získať od ďalších členov, čo je do určitej miery paralela na dnes (najmä v USA) populárny crowdfunding.  

Družstvo zabezpečí zapísanie činnosti do živnosti, účtovnícke služby, propagáciu a na začiatok zákazníkov z vlastných radov pre podnikanie člena (samozrejme, za predpokladu, že sú služba alebo produkt pre ostatných členov zaujímavé) a pod.

Preto považujem podnikanie formou družstva za zaujímavú možnosť na zmeny okolo nás. Je to forma, kde máme ďaleko viac možností vyjadriť svoje potreby, kde sa môžeme omnoho intenzívnejšie zapojiť do diania vo „firme“ bez ohľadu na to, či som predseda alebo „obyčajný“ člen družstva.

Je to spôsob podnikania, kde neustále chcete pomôcť jeden druhému, lebo čím viac sa darí jednému členovi, tým viac sa darí všetkým. Je to slobodné spolupodnikanie, kde si každý môže nájsť svoje miesto a spôsob, akým bude družstvo podporovať.

ďalšom článku sa pozrieme na históriu družstevníctva a na aktuálnu situáciu. 

Autor: Michal Ľupták | V kategóriách: Družstvo

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Rozumiem