Zavolajte nám +421 903 741 752

Družstvo vs. klasická firma

Zverejnené: 29.07.2016

V dnešnom článku sa pozrieme na porovnanie toho na akých princípoch funguje družstevná firma a aké sú hlavné rozdiely voči klasickej firme.

Hneď prvý zásadný bod, ktorý uvediem je, že družstvo vlastnia všetci jeho členovia. Títo členovia majú právo podieľať sa na rozhodovaní v družstve. Do určitej miery by sa dalo povedať, že družstvo by sa mohlo vnímať ako určitá analógia k akciovej spoločnosti, avšak s jedným zásadným rozdielom. V družstve platí, že jeden člen má jeden hlas. Neberie sa teda do úvahy výška členského vkladu.

To je rozdiel oproti spomínanej akciovke, kde váš hlas ma váhu veľkosti vášho podielu. Toto umožňuje spravodlivejšie rozhodovanie, kde nie je možné, aby bolo veľa členov s menšími vkladmi prehlasovaných malým počtom členov s vyššími členskými vkladmi. Čiže všetky strategické rozhodnutia robia všetci členovia spolu.

Čo je cieľom klasickej firmy? Väčšinou zarobiť peniaze. V družstve to je však trošku inak.

Zarábanie peňazí je len cestou k spoločensko-kultúrnej premene svojho okolia a vlastných členov.

Družstvá fungujú na niekoľkých myšlienkových základoch.

Solidarita znamená, že ak má družstvo viacero podnikaní a v určitom roku sa nedarí jednej časti podnikania, ostatné podnikania družstva dokážu podporiť neziskovú oblasť a pomôžu jej tak prejsť cez ťažké obdobia.

Solidarita odmeňovania je založená na tom, že v družstvách dochádza k rovnomernejšiemu prerozdeľovaniu miezd. V družstvách býva rozdiel medzi platom riaditeľa a radového zamestnanca/člena max 9:1, zatiaľ čo pri mnohých klasických firmách sú tieto rozdiely rádovo omnoho väčšie, niekde aj tisíc násobne. 

Suverenita práce. Centrom pozornosti v družstve sú ľudia. Preto sa činnosti a procesy v družstvách utvárajú so zreteľom na zabezpečenie práce pre svojich členov. Suverenitu práce chápeme taktiež ako nadradenosť „ľudského kapitálu“ nad finančným a teda, že pre družstvo majú väčšiu cenu záujmy členov ako finančné výnosy.

To je veľký rozdiel oproti klasickým firmám, kde ľudia predstavujú len zdroj pomocou, ktorého firma získava kapitál. Ako sme už povedali, v družstve je zdroj kapitál, ktorého použitím sa dosahuje cieľ a to práca pre ľudí.

V tomto bode vidím odpoveď na nepriaznivý vývoj ohľadom zamestnanosti, resp. na predpoklad uplatňovania stále väčšieho podielu automatizácie. Existuje množstvo odvetví (textil, obuv, nábytok a pod.), kde by mohol byť predpoklad, aby koncový zákazník uprednostnil produkty s vysokým podielom ľudskej práce. A firmy v týchto odvetviach by mohli fungovať ako družstvá. 

V družstve je totiž drvivá väčšina pracovníkov/zamestnancov taktiež členmi/majiteľmi družstva. Čo zásadne vplýva na vzťah ľudí k spoločnosti, v ktorej pracujú a práci samotnej.

Družstvo je teda pripravené napĺňať požiadavky na firmu budúcnosti. Družstvo by malo byť firmou, ktorá produkuje nielen výrobky či služby, ale aj hodnoty. Je spoločenstvom,  ktoré funguje spravodlivo v súlade s potrebami svojich členov a klientov.

Ďalším faktom hovoriacim pre družstvá je pripravenosť družstiev výborne napĺňať úlohu pri financovaní komunitných projektov, kde môžu v budúcnosti prispieť k rozvoju mnohých komerčne ťažšie financovateľných projektov.

Poďme si teda v bodoch zhrnúť aké sú výhody družstevného podnikania.

11 dôvodov prečo podnikať formou družstva

 • Družstvo je odolnejšie voči výkyvom trhu, pretože produkuje to čo spotrebúvajú jeho členovia
 • Najspravodlivejšie nastavenie vlastníckych vzťahov, zamestnanci vlastnia podnik
 • Spravodlivejšie rozdelenie miezd
 • Zamestnanci majú priamy vzťah k práci
 • Družstvo je efektívnejšie a produktívnejšie
 • Spolurozhodovanie - o mzdách o výrobe,  napr. aj o participatívnom rozpočte
 • Družstvo funguje na princípe ekonomickej demokracie
 • Demokracia v družstve prináša viacej nápadov, úsilia
 • Príjmove rozdiely v družstve sú omnoho nižšie ako v iných formách podnikania. Od 1:3 do max 1:9
 • Družstvo zvyšuje sociálnu rovnosť a ekonomickú efektivitu
 • Družstvo obhajujú všetky ekonomické prúdy

 

Verím, že vás tento článok zaujal a budete nás sledovať aj naďalej. Do budúcnosti chceme prinášať sériu článkov o príkladoch úspešného fungovania družstiev. 

Autor: Michal Ľupták | V kategóriách: Podnikanie, Družstvo

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Rozumiem