Zavolajte nám +421 903 741 752

Technológie

Tepelné čerpadlá

Ak chceme dosiahnuť nízke prevádzkové náklady súčasne s ekologickou výrobou tepla, tepelné čerpadlo predstavuje správnu voľbu. Tento zdroj tepla spotrebuje len minimum elektrickej energie vzhľadom k tomu, že využíva teplo z okolitého prostredia, ktoré je dostupné zadarmo a v podstate v neobmedzenom množstve. Navyše nám poskytuje nezávislosť od fosílnych palív a tak prispieva k znižovaniu emisií.

Tepelné čerpadlá rozlišujeme podľa toho, aký primárny zdroj energie využívajú. Môže ísť o vzduch, vodu či zem.

V spolupráci s našimi partnermi Vám vieme navrhnúť najoptimálnejší typ tepelného čerpadla vzhľadom k vašim možnostiam a požiadavkám.  

Hybridná technológia

Nová doba prináša novinky nielen do sveta informačných technológií či automobilového priemyslu, ale aj do oblasti vykurovania. Hybridné technológie sú vo svete známe najviac z automobilového priemyslu. No už dnes sú na trhu dostupné riešenia, ktoré kombinujú výhody viacerých energetických nosičov. A tak vy, ako prevádzkovateľ, už nemusíte byť závislý len od jedného nosiča, ale môžete ich kombináciou dosiahnuť maximálne výhody pre Vás.

Momentálne najprijateľnejšie dostupné riešenie je plynové hybridné zariadenie, ktoré kombinuje výhody u nás takmer všade dostupného zemného plynu a vzduchového tepelného čerpadla. Dokonale zladené po všetkých stránkach aby Vám zaručil maximálny komfort a istotu pri minimálnych prevádzkových nákladoch.

Biomasa

Kotly na biomasu môžu pri dnešných cenách energií predstavovať cenovo dostupnú alternatívu. V súčasnosti sa na trh uvádzajú len kotly s vysokou účinnosťou na rôzne druhy palív (drevné pelety, drevná štiepka, kusové drevo,...). Všetky tieto palivá predstavujú obnoviteľný zdroj energia a zároveň majú neutrálnu bilanciu oxidu uhličitého, čo znamená, že emisie CO2 vzniknuté ich spaľovaním sú rovnaké, ako drevo počas svojho rastu spotrebovalo.

Fotovoltaika

Zisk elektrickej energie so slnečného žiarenie nie je v dnešnej dobe žiadnou novinkou. No v poslednom období ceny týchto technológií klesli natoľko, že sú omnoho dostupnejšie na inštaláciu ako malé zdroje energie na napríklad rodinné domy či víkendové chalupy. Neustále rastúce ceny energií nahrávajú týmto systémom, s ktorými vieme buď znížiť celkovú energiu potrebnú z verejnej distribučnej siete, alebo s použitím akumulátorov dosiahnuť aj úplnú nezávislosť.

V prípade záujmu Vám vieme poskytnúť cenné rady v oblasti návrhu a legislatívneho usmernenia.

Bytové vetranie

Moderné stavby sa v súčasnosti vyznačujú kvalitnými izoláciami, ktoré znižujú tepelné straty objektu na minimum. To však so sebou prináša riziko spojené s tvorbou nadmernej vlhkosti a minimálnemu prístupu čerstvého vzduchu, čo odhliadnuc od ďalších má za následok zníženie komfortu bývania. Preto moderné stavby sú často vybavované bytovými vetracími systémami. Ak sa toto skombinuje aj s rekuperáciou tepla, dosiahneme maximálny komfort a navyše znížime prevádzkové náklady spojené s vetraním.

Solárne termické systémy

Slnečné kolektory či fotovoltické panely už nie sú v dnešnej dobe žiadnou neznámou. Ich prínos je z mnohých hľadísk jasný, či už ide o zníženie účtov za energie alebo zníženie emisií trvalo udržateľným spôsobom. Aby sa tieto a prípadne ich ďalšie výhody mohli využiť naplno a splniť tak očakávania, je potrebné správne navrhnuté celé riešenie s kvalitnými a navzájom zladenými komponentami. Treba si uvedomiť fakt, že slnečné svetlo je (aspoň z pohľadu našej generácie) nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý môžeme všetci využívať bezplatne.

Združená výroba elektriny a tepla

V súčasnosti je téma kombinovanej výroby stále viac a viac aktuálna. Nie je tajomstvom, že energetický trh smeruje k decentrálnej výrobe energií.  Mikro-kogeneračné jednotky či už na báze motora s vnútorným spaľovaním alebo palivového článku sú stále dostupnejšie a umožňujú minimalizovať závislosť domácností od externých dodávateľov energií. Aj keď sa v dnešnej dobe jedná o investične drahé riešenie, trend vývoja cien naznačuje, že za krátke obdobie bude táto technológia bežnou súčasťou.

Kondenzačná technika

Trh s plynovými kotlami je obrovský. Európska únia zavádza stále prísnejšie normy pre výrobcov a tak sa vykurovanie plynom stáva stále viac účinnejším a teda úspornejším. S pojmom kondenzačného kotla sa stretol azda každý, kto vlastní alebo plánuje stavbu domu. Na Slovensku ide azda o najdostupnejší spôsob vykurovania. Aj tento zdroj tepla má však svoje špecifiká a na čo možno najlepšie využitie spalného tepla je potrebné zladiť všetky komponenty celého vykurovacieho systému. A práve s týmto Vám vieme poradiť.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Rozumiem