Zavolajte nám +421 903 741 752

Dotácia na OZE

Podpora na malé obnoviteľné zdroje energie

Dotácia sa udeľuje zariadeniam na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie na bývanie v budove obývanej fyzickými osobami. Ak ide o zariadenie vyrábajúce elektrickú energiu, vzťahuje sa táto podpra na zariadenia s výkonom do 10 kW. 

 

 

 

 

Konkrétne ide o tieto zariadenia: 

 • slnečné kolektory - výroba tepla
 • kotly na biomasu - výroba tepla
 • tepelné čerpadlá - výroba tepla
 • fotovoltické panely - výroba elektriny
 • veterné turbíny - výroba elektriny

Náš odborník Vám pomôže vybrať správny typ zariadenia zo zoznamu oprávnených zariadení.

 

O dotáciu môže požiadať

 • fyzická osoba vlastniaca rodinný dom
 • fyzické osoby s bezpodielovým spoluvlastníctvom rodinného domu
 • fyzická osoba alebo fyzické osoby s podielovým spoluvlastníctvom rodinného domu  
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu

Pre získanie podpory je následne potrebné vykonať rad krokov. Náš odborník Vás bude celým procesom sprevádzať tak aby bolo jeho zvládnutie bezproblémové a časovo nenáročné. 

Kroky pre získanie podpory:

 1. Zistenie či spĺňate všetky podmienky získania podpory
 2. Návrh výberu vhodného zariadenia 
 3. Uzatvorenie zmluvy o zhotovení a kúpe zariadení 
 4. Žiadosť o vydanie poukážky (dotácie)
 5. Realizácia inštalácie
 6. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky
 7. SIEA určí výšku oprávnených výdavkov a preplatí poukážku. 

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Rozumiem