Zavolajte nám +421 903 741 752

História družstevníctva

Zverejnené: 09.05.2016

V predchádzajúcom článku sme načrtli možnosť využiť družstvo ako odpoveď na požiadavku podnikania, ktoré prináša hodnoty a rovnomernejšiu deľbu kapitálu medzi ľudí.

Dnes si povieme v skratke o jeho histórii. Mohlo by sa zdať zbytočné obzerať sa do minulosti, avšak v prípade družstevníctva by to bola škoda. Slovensko totiž zohrávalo poprednú úlohu v jeho budovaní.

Prvé družstvo na svete

Prvé družstvo bolo založené v roku 1844 vo Veľkej Británií “Rochdale Society of Equitable Pionners“ 3, teda Rochdalské družstvo poctivých priekupníkov, ktoré je možné označiť za vôbec prvé na svete. Družstvo bolo založené na dvoch základných princípoch. Na princípe svojpomoci a vzájomnej spolupráce1.

Samuel Jurkovič - zdroj: zurnal.pravda.sk

Na Slovensku sme neboli pomalší

Prvé družstvo vzniklo iba 50 dní po založení Rochdalského družstva, čím sa stalo prvým družstvom v kontinentálnej Európe. Založil ho Samuel Jurkovič v roku 1845, kedy založil úverový ústav na družstevnom základe s názvom Spolok gazdovský v Sobotišti.

Spolok vyznával myšlienky vzájomnej pomoci a striedmosti. Postupne hromadil drobné vklady, podporoval rozvoj obce, vzdelávania a kultúru. Členstvo v ňom bolo dobrovoľné, člen mohol kedykoľvek vystúpiť, rovnako mohol byť vylúčený, ak sa nesprával podľa dobrých mravov2.

Následne začal čulý rozvoj družstevných spolkov na území Slovenska. Vznikali nielen finančné, ale napríklad aj výrobné družstvá. Aj napriek nepriaznivým okolnostiam mali rôzne formy družstiev na Slovensku v roku 1919 vyše 130 tisíc členov, pričom ich pôsobenie malo vplyv na približne 750 tisíc obyvateľov.

V roku 1919 vznikla v Bratislave centrálna organizácia Ústredné družstvo, ktorá však nedokázala zabrániť postupnému úpadku mnohých družstiev.

V roku 1939 sa museli všetky existujúce družstvá pridať pod niektorú zo slovenských centrál a povinne sa podrobiť revízii. Ich činnosť sa mala podriadiť potrebám štátu. Aj napriek nepriaznivým podmienkam družstvá fungovali naďalej a zohrali dôležitú úlohu aj v Slovenskom národnom povstaní.

V povojnových časoch nastal opäť rozvoj družstevníctva, nakoľko bolo potrebné zlepšiť ekonomickú situáciu v zničených častiach krajiny. Boli obnovené družstevné centrály a začali prednostne vykupovať všetky poľnohospodárske produkty.

Postupný úpadok družstevníctva na Slovensku

Vydaním Benešových dekrétov boli všetky družstvá postupne znárodnené. Tento proces sa definitívne ukončil po roku 1948 s nástupom komunistického zriadenia, ktoré predstavovalo koniec družstevníctva, ako sme ho dovtedy poznali.

V roku 1949 prijalo Národné zhromaždenie zákon, ktorý definoval vznik jednotných roľníckych družstiev (JRD) na kolchozníckom kolektivistickom princípe. Tieto družstvá však mali iba veľmi málo spoločného s pôvodnými princípmi družstevníctva, pretože veľkosť skolektivizovaného vstupného podielu sa neodrážala vo výške podielu na zisku družstva. Členstvo v družstve bolo povinné a obsahovalo stratu práva na dobytok, pôdu a majetok, ktorý nadobudli predchádzajúce generácie.

Po revolúcii v roku 1989 nedošlo k obnove družstevníctva. Práve naopak. Družstvá boli často transformované na akciovky a následne vytunelované. Spolu s ďalšími opatreniami to viedlo do roku 1996 k zániku približne 400 družstiev.

Ani po vstupe do EÚ sa nepodarilo naštartovať družstevníctvo. Problém je najmä nedostatok kapitálu v družstvách, nízka ziskovosť, neprimerane vysoké odvody a nevhodná legislatíva.

Napriek tomu sa družstvá fungujúce na svojich prvotných princípoch historicky ukázali ako životaschopné. Osobne vidím v družstvách veľmi zaujímavú možnosť, ako podnikať  a to vzhľadom na hodnoty, ktoré si popíšeme v nasledujúcom článku o družstevníctve.

 

  1. HOLYOAKE, G.J., Dejiny poctivých priekopníkov Rochdalských, Nakladatelstvo Ústredného zväzu družstiev Československých, Praha, 1923, str. 20
  2. http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/309483-druzstevnictvo-na-slovensku-ako-sa-vratit-k-demokratickej-tradicii/
  3. http://duchovna-veda.webnode.sk/clanky/prvorepublikove-druzstevnictvo/

 

 

Autor: Michal Ľupták | V kategóriách: Družstvo

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Rozumiem